Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву УПРAВЉAЊЕ ОДНОСИМA СA КУПЦИМA КAО ПРЕДУСЛОВ УСПЕХA У МОДЕРНОМ ХОТЕЛИЈЕРСТВУ Апстракт   PDF
Борис Миловић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ГЛОБАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ Апстракт   PDF
Татјана Видаковић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОКОЛНОСТИМА СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ Апстракт   PDF
Јелена Вемић Ђурковић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву УПРАВЉАЊЕ ОДНОСИМА СА ПОТРОШАЧИМА – CRM Апстракт   PDF
Драган Војиновић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву УТИЦАЈ АДМИНИСТРАТИВНИХ БАРИЈЕРА НА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА: ЕМПИРИЈСКА СТУДИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Апстракт   PDF
Зоран Лукић, Предраг Ђурић, Борис Новарлић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву УТИЦАЈ АДМИНИСТРАТИВНИХ БАРИЈЕРА НА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА: ЕМПИРИЈСКА СТУДИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Апстракт   PDF
Зоран Лукић, Предраг Ђурић, Борис Новарлић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву УТИЦАЈ АНГАЖОВАЊА ПОЗНАТИХ ЛИЧНОСТИ НА ЕФЕКТИВНОСТ ОГЛАШАВАЊА И ИМИЏ БРЕНДА Апстракт   PDF
Слађана Старчевић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву УТИЦАЈ ИНТЕГРИСАНИХ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИЈА НА ПОЗИЦИЈУ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ – ПРИМЈЕР БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Апстракт   PDF
Биљана Рађеновић Козић, Симонида Вилић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву УТИЦАЈ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМА ПРЕДУЗЕЋА Апстракт   PDF
Жељко Стјепановић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву УТИЦАЈ СКОРИНГ МОДЕЛА НА ТАЧНОСТ И БРЗИНУ ПРОЦЈЕНЕ КРЕДИТНОГ РИЗИКА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА Апстракт   PDF
Љиљана Сорак
 
Свеска 1, Бр. 7 (2013): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ФИНАНСИЈСКО ВРЕДНОВАЊЕ ЕФЕКАТА УВОЂЕЊА ИНОВАЦИЈА У ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ОРИЈЕНТИСАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Апстракт   PDF
Драган Миловановић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2012): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕМИСИЈОМ МУНИЦИПАЛНИХ ОБВЕЗНИЦА – ИСКУСТВА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА Апстракт   PDF
Зорица Голић
 
Свеска 1, Бр. 8 (2014): Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву ФОРЕНЗИЧКА РЕВИЗИЈА НАСУПРОТ ТРАДИЦИОНАЛНОЈ ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ Апстракт   PDF
Мирослава Грујић - Калкан
 
151 - 163 од 163 ставке/и << < 2 3 4 5 6 7