EFEKTI AKTIVNOSTI UNAPREĐENJA PRODAJE PRILIKOM ULASKA POZNATOG BRENDA NA NOVO TRŽIŠTE // EFFECTS OF SALES PROMOTION ACTIVITIES UPON ENTERING THE FAMOUS BRAND IN A NEW MARKET

Authors

  • Mirjana Milovanović
  • Nenad Perić

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE0913152M

Abstract

Istraživanja su pokazala da je uspeh u pozicioniranju brenda na tržištu, posledicakonkretnog i ciljnog fokusiranja na određeni proizvod ili uslugu. Proizvod ili uslugamoraju biti jasno izdvojeni u svesti krajnjeg kupca, u ovom slučaju nezavisnihautoservisera, podsećajući ih u svakom trenutku na svoje postojanje i takopredstavljajući njihov prvi izbor. U vremenu recesije, veoma je važno sačuvati svakogkrajnjeg kupca, a poseban izazov je “osvajanje” novih kupaca, na postojećim, ali inovim tržištima. U ovom radu će biti govora o aktivnostima unapređenja prodajeprilikom ulaska identifikovanog brenda “AM” (Auto Milovanović, d.o.o) na novotržište. Hipoteze koje će biti dokazane vezane su za značaj edukativno-zabavnihmanifestacija, u cilju unapređenja prodaje, zatim za efekte oglašavanja na područjunekih delova Republike Srpske, te Bosne i Hercegovine, i prepoznavanje istih nanovim tržištima, a vezane su i za spremnost ulaganja nezavisnih autoservisera u novuservisnu opremu, u odnosu na starosnu dob. Hipoteze su dokazivane po razinamaspoznaje, dakle prvo generalna, a potom i kolateralne hipoteze. Koristeći planuzorkovanja, definisana je ciljna populacija, a to su nezavisni autoserviseri, kojideluju na području opštine Doboj (BiH), a ispitanici, njih 66 su kontaktiraniupitnikom, koji su sami popunjavali odmah po primitku na završetku oficijelnog dela edukativne manifestacije “AM Doboj 2013”. Metode statističke obrade podataka sudeskriptivna analiza i Hi-kvadrat test. Evaluacijom dobijenih podataka i praćenjemukupnih prihoda, zaključuje se da su nezavisni autoserviseri, nakon edukativnozabavnemanifestacije, počeli koristiti sve do tada nepoznate pogodnosti, koje im jefirma “AM“ nudila. Važno je napomenuti da su ispitanici, nezavisni autoserviseri,pristigli iz 14 različitih mjesta regije Doboj, te da su na pitanja, koja su bila vezana zaunapređenje prodaje, te uslugu i kvalitet, pozitivno odgovarali u skoro 100%slučajeva.

Published

2016-12-15