STAVOVI ZAPOSLENIH I USPJEŠNOST PROMJENA U ORGANIZACIJI

Authors

  • Miodrag Bandur

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1416001B

Abstract

Prezentiranim istraživanjem nastojalo se dokazati da su pozitivni stavovi
zaposlenih jedan od bitnih preduvjeta za realizaciju promjena u organizacijama, ali i
da su negativni stavovi zaposlenih značajna kočnica za provedbu tih promjena.
Istraživanje je obavljeno na dva kvotna uzorka. Prvi veličine 120 ispitanika (n=120), a
vršeno je pomoću strukturiranog anketnog upitnika posebno pripremljenog za ovu
svrhu, izravnim anketiranjem 2015.g. Ispitanici su bili zaposlenici u malim hotelima s
područja srednje Dalmacije, Republika Hrvatska. Drugi kvotni uzorak su činili
ispitanici-menadžeri zaposleni u (n=30) istim tim hotelima. Stavovi zaposlenih su
utvrđeni s pomoću 10 stupnjevane Lickertove ljestvice, a zadovoljstvo menadžmenta
s provedbom organizacijskih promjena pomoću MSQ tehnike (prilagođenog
Minnesota upitnika za ovu svrhu). Veza kao sučeljavanje između stavova zaposlenih
prema promjenama i zadovoljstva menadžmenta s promjenama u hotelima utvrđena je
s pomoću Pearsonovih koeficijenata korelacije. Dobiveni rezultati dokazuju
postojanje jake korelacije između pozitivnih, ali i negativnih stavova zaposlenih sa
stupnjem realizacije promjena u organizaciji i poslovanju hotela.

Published

2019-05-06