INVESTICIJE KAO FUNKCIJA VISINE I RASPODJELE NACIONALNOG DOHOTKA I KAO FUNKCIJA INOSTRANOG KAPITALA U GLOBALNIM OKOLNOSTIMA

Authors

  • Ilija Šušić

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1114018S

Abstract

Inostrani kapital ima pozitivno djelovanje na pokretanje kompleksnog procesa
ekonomskog razvoja, pogotovo u početnim fazama razvojnog procesa. Međutim, u
kasnijim fazama razvoja potrebno je značajno djelovanje domaćeg kapitala. Strani
investitori imaju svoje ciljeve investiranja, koji ograničavaju djelovanje ovog kapitala
na ekonomski razvoj. S obzirom na tu činjenicu, inostrani kapital može na pokretanje
procesa ekonomskog razvoja djelovati samo inicijalno. Da bi se postigao kontinuiran
razvoj i stabilan ekonomski rast bez oscilacija, potrebno je značajno djelovanje
domaćih faktora, posebno u kasnijim fazama procesa ekonomskog razvoja. Međutim,
sa limitiranim mogućnostima investiranja u skoro svim zemljama u razvoju, bez
dodatnog priliva kapitala iz inostranstva, gotovo je nemoguće u savremenim
globalnim okolnostima očekivati značajniju stopu ekonomskog rasta i time povezanog
ekonomskog razvoja. Ovim zemljama je potreban takav ekonomski razvoj, koji će ih
razvrstati iz grupe nerazvijenih i zemalja u razvoju te ih svrstati u grupu razvijenih
zemalja svijeta. To je ujedno i osnovni cilj svih zemalja u razvoju. Razvijene zemlje
svijeta sa dovoljnim stepenom akumulacije za izvoz kapitala će, vođene željom za još
većim povećanjem akumulacije i daljnjeg razvijanja, uvijek će biti voljne plasirati
kapital izvan zemlje. U savremenim globalnim okolnostima nerazvijene zemlje u
velikoj mjeri su zavisne od razvijenih zemalja svijeta. Prije svega, ta zavisnost je
izražena u pogledu izvora finansiranja investicione aktivnosti u razvojnim pravcima
zemlje.

Published

2019-05-06