OBRAZOVANJEM DO NOVIH STRATEGIJA AGRARNOG RAZVOJA U REPUBLICI SRBIJI

Authors

  • Slavko Karavidić
  • Dušan Cogoljević
  • Dragica Jovančević

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1114037K

Abstract

Obrazovanje je snažan činilac razvoja, a obrazovni nivo stanovništva
nezaobilazan je pokazatelj dostignutog stepena društveno-ekonomskog razvoja u
svakoj društvenoj zajednici. U ovom radu sintetizovani su zaključci brojnih studija o
uticaju obrazovanja na agrarni razvoj sa dva aspekta: 1) društvenih saznanja, s
ciiljem, da se razviju i podstiču sveže misli i saznanja naučnog značaja za razvoj
agrara i njihov doprinos razvoju, pri čemu obrazovanje povećava socijalnu
uključenost i utiče na smanjenje regionalnih disproporcija i 2) uticaj obrazovnog
nivoa poljoprivrednika na njihovu produktivnost. Glavni izazov budućeg perioda je
ostvarivanje strukturnih promena agrarnog razvoja kroz kreativno i sinergijsko
korišćenje resursa, a pre svega kompetitivnog znanja.

Published

2019-05-06