UTICAJ LIDERSTVA NA ZADOVOLJSTVO POSLOM U PRIVATNOM SEKTORU

Authors

  • Edin Strukan
  • Dejan Đorđević
  • Senad Sefić

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1114046S

Abstract

Današnje organizacije iz privatnog sektora su izložene brzim i nepredvidivim
promjenama koje nameću sve dinamičnije globalno poslovno okruženje, a činjenica je
da te promjene značajno utiču na njihovo poslovanje. U vremenu koje karakteriše
brzo prilagođavanje organizacijskih performansi promjenama koje nameće tržišno
okruženje, liderstvo i zadovoljstvo poslom postaju neizostavan faktor uspjeha. Cilj i
svrha ovog rada je da se kroz sprovedeno empirijsko istraživanje, egzaktno pokaže
stepen i intenzitet liderstva menadžera u privatnom sektoru, te uticaj liderstva na
zadovoljstvo poslom zaposlenih u ovom sektoru. Navedeno je razrađeno kroz uvodni
i teorijski dio rada u kojem su navedene osnovne definicije i korelacija liderstva i
zadovoljstva poslom, zatim kroz istraživačka pitanja i analizu dobijenih rezultata koji
su pokazali da liderstvo ima snažan pozitivan uticaj na zadovoljstvo poslom koje je
prepoznato kao ključni faktor savremenog poslovanja.

Published

2019-05-06