GLOBALNI ASPEKTI FINANSIRANJA NEPROFITNOG SEKTORA

Authors

  • Branislav Mitić

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1114071M

Abstract

Za rad neprofitnih organizacija, jasna misija i vizija su od izuzetnog značaja, što
je potpuno očigledno kada se posmatra kako hiljade volonterskih organizacija
funkcionišu sa relativno skromnim raspoloživima sredstvima. Finansiranje, međutim,
ipak igra odlučujuću ulogu u funkcionisanju neprofitnog sektora, imajući u vidu da
čak i organizacije od opšte, društvene koristi ne bi bile sposobne da bez sredstava
profesionalno obavljaju svoju delatnost. Izvor finansiranja može biti svaka institucija
ili pojedinac koji su spremni da finansiraju razvojne programe, a koji spadaju u
domen njihovog interesovanja. U ovom radu se pomoću korelacione analize utvrđuje
veza između izdvajanja finansijskih sredstava u dobrotvorne svrhe i nivoa razvijenosti
pojedinih zemalja. U fokusu su aktuelni trendovi u domenu finansiranja neprofitnog
sektora na globalnom nivou, imajući pre svega u vidu reperkusije velike svetske
ekonomske krize krajem prošle decenije.

Published

2019-05-06