UPRAVLJANJE KVALITETOM KAO SISTEMSKA PODRŠKA KREIRANJU DODATNE VREDNOSTI ZA POTROŠAČE

Authors

  • Dragutin Funda
  • Valerija Večei-Funda
  • Radovan Vladisavljević

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1114082F

Abstract

Cilj rada je prikazivanje novog modela upravljanja kvalitetom kao sistemske
podrške za kreiranje dodatne vrednosti za potrošače. Kroz rad daćemo analizu
različitih sistema upravljanja kvalitetom kao i njihovu primenu u domenu kreiranja
dodatne vrednosti za potrošače. Model koji ćemo prikazati u radu pruža stručnoj i
naučnoj javnosti niz pravila kojima se može poboljšati proces kreiranja dodatne
vrednosti. Neki sistemi upravljanja kvalitetom ne pružaju dovoljnu podršku procesu
kreiranja vrednosti što sa stanovišta poslovanja nije dobro. Nažalost, prevelike
formalnosti u poslovnim procesima koje se nameću kroz implementaciju pojedinih
standarda kvaliteta gube svoju svrhu onemogućavanjem pravilnog funkcionisanja
procesa kreiranja dodatne vrednosti za potrošače.

Published

2019-05-06