ULOGA UNAPREĐENJA PRODAJE U IZGRADNJI BRENDA

Authors

  • Jelena Cvijović
  • Milica Kostić – Stanković
  • Marija Petronijević

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1410015C

Abstract

U radu se analizira primena aktivnosti unapređenja prodaje u procesu izgradnje
brenda i identifikuje njihova uloga u cilju ostvarenja zadovoljstva i lojalnosti kupaca.
Dat je opširan pregled literature iz predmetne oblasti i istaknuti su i upoređeni
rezultati prethodnih istraživanja autora koji su proučavali različite aspekte korišćenja
ovog promotivnog instrumenta u cilju razvoja i pozicioniranja određenih brendova.
Kroz analizu rezultata empirijskog istraživanja prikazani se stavovi menadžmenta
kompanija, sa jedne strane, i krajnjih potrošača, sa druge strane, o važnosti primene
ovog promotivnog instrumenata, njegovim efektima i diferencijalnim uticajem na
potrošačke percepcije, kao i na izgradnju dugoročnog odnosa i privrženosti
određenom brendu.

Published

2019-05-06