UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM U BOSNI I HERCEGOVINI U FUNKCIJI ISPUNJAVANJA KRITERIJA EVROPSKE UNIJE

Authors

  • Azira Osmanović
  • Sead Omerhodžić

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1410028O

Abstract

Smatra se da su u mnogim državama, posebno državama u tranziciji, struktura
duga, a ne njegova visina, glavni razlog finansijskih kriza i nestabilnosti u državi.
Kada se razmatra struktura duga polazi se od pitanja, koja je to struktura duga koja bi
bila poželjna da država postigne stabilan privredni razvoj?Upravljanje javnim dugom
može se definisati kao skup postupaka i odluka koje se donose radi prikupljanja
finansijskih sredstava koja su potrebna državi. Neke od najznačajnijih odluka koje se
pri tome donose su one o veličini duga, valutnoj strukturi, i roku otplate, ali je vrlo
važno da se vodi računa o riziku i troškovima koji proizilaze iz tih odluka. Za
upravljanje javnim dugom od izuzetne važnosti je da postoji dugoročna
strategija.Neminovnost i budućnost BiH je ulazak u Evropsku uniju. Zbog toga, ali i
zbog ekonomske stabilnosti u državi, neophodno je pristupiti upravljanju javnim
dugom. Da bi pristupili Evropskoj uniji, mora se težiti uvođenju operacija na
otvorenom tržištu, međubankarskih, novčanih i tržišta hartija od vrijednosti.

Published

2019-05-06