ANALIZA RAZVOJA POSLOVA LIZINGA U REPUBLICI SRPSKOJ U PERIODU OD 2008. DO 2012. GODINE

Authors

  • Zorana Agić

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1410042A

Abstract

Poslovna praksa u tržišnim privredama pokazala je da rastuće potrebe investiranja
ne mogu biti zadovoljene samo klasičnim oblicima finansiranja. Iako se najčešće
definiše kao posebna vrsta zakupa, lizing je složena poslovna transakcija koja, osim
zakupa, uključuje namjensko finansiranje kupovine predmeta lizinga, ali i mogućnost
pružanja dopunskih usluga (održavanje predmeta lizinga, obuku kadrova i slično).
Lizing pruža mogućnost preduzećima da modernizuju svoju opremu i da tako postanu
efikasniji i konkurentniji na tržištu. Rad je posvećen analizi lizing poslova u Republici
Srpskoj, odnosno poslovanju lizing kompanija čije je sjedište u Republici Srpskoj i
lizing kompanija čije je sjedište u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koje preko svojih
poslovnih jedinica posluju na teritoriji Republike Srpske. Pitanje koje se samo po sebi
nameće je zašto lizing kompanije na ovom prostoru posluju sa gubitkom? Da li je to
zbog smanjenja broja lizing ugovora ili zbog loše naplate potraživanja? Da li je to
zbog velikih troškova lizing kompanija ili zbog lošeg standarda građana Republike
Srpske? Finansijska analiza razvoja lizing poslova u periodu od 2008. do 2012.
godine trebala bi dati odgovor na ovo pitanje.

Published

2019-05-06