MODELI ANALIZA CIJENE KORPORATIVNIH AKCIJA

Authors

  • Vojislav Škrbić

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1410076S

Abstract

Ovaj rad za predmet istraživanja ima metode analize cijene korporativnih akcija
sa posebnim akcentom na obične akcije. Analiza vrijednosti, odnosno cijene akcije
predstavlja jedan od najosjetljivih aspekata vezanih za proučavanje akcija, kako u
teoriji, tako i u praksi. Da bismo došli do cilja - svrhe istraživanja, kroz sam predmet
istraživanja vršena je analiza cijena akcija primjenjujući više modela kao što su:
vrednovanje aktive korporacije, analiza dobiti, analiza cijena i prinosa, diskontovanje
dividende, te metoda novčanih tokova. Rezultat istraživanja se ogleda kroz
fundamentalno utvrđivanje cijene akcije, odnosno realne vrijednosti - "unutrašnje
vrijednosti - intrisic value". Navedena vrijednost je izuzetno bitna, kako za vlasnike
korporacije, tako i za investitore u akcije. Nivo cijena akcija na finansijskom tržištu
umnogome govori o uspješnosti korporacija, a samim tim i cjelokupne privrede. Na
kraju rada dat je pregled glavnih zaključaka i njihova važnost za predmetnu temu.

Published

2019-05-06