МОТИВИ И ПРЕДНОСТИ ПАРТИЦИПАЦИОНИХ ПОСЛОВА

Authors

  • Радован Спремo

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1410102S

Abstract

Партицпациони послови су такви послови гдје се два или више предузећа
удружују у циљу обављања заједничког посла, као што је заједничка набавка
сировина, опреме, заједничка производња, заједничко кредитирање, заједничка
куповина и продаја робе у своје име и за заједнички рачун. Основни мотив
оваквог вида дјелатности јесте остваривање профита. У раду је за илустрацију
узет примјер партипационих послова, куповине и продаје робе, гдје се
хипотетички приказује остварени профит и тиме објашњава значај и мотиви
оваквог вида дјелатности.

Published

2019-05-06