ISLAMSKO FINANSIJSKO TRŽIŠTE

Authors

  • Nemanja Budimir

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1410123B

Abstract

U većini Islamskih zemalja, finansijska tržišta su nedovoljno razvijena ili su se
razvila do određenog nivoa. Državni vrednosni papiri koji se kotiraju u manjoj meri,
predstavljaju instrumente koji sadrže kamatu. Berzanska tržišta, takođe su nedovoljno
razvijena, sa aspekta Islamskih finansijskih institucija, iako takva ulaganja imaju
potencijalno veći interes nego konvencionalni državni vrednosni papiri. Deonice koje
su specifične za Islamske kompanije, a kotiraju se na berzama u Kairu, Ammanu i
Kuvajtu, ali i mnoge druge deonice koje se nalaze u ponudi, mogu se smatrati
legitimnim ulaganjima prema Islamu.Islamsko finansijsko tržište uključuje
bankarstvo, tržište kapitala i osiguranja, koji su u skladu sa šerijatskim principima
(zakon se temelji na Kuranu). Islamske finansije formirane su tako da izbegavaju sve
ono što je zabranjeno šerijatom, a to je: riba (kamata), maisir (kockanje), i gharar
(dvosmislenost).

Published

2019-05-06