ISLAMSKO BANKARSTVO - MODELI FINANSIRANJA NA BAZI PARTNERSTVA I PODELE PROFITA

Authors

  • Nemanja Budimir

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1819013B

Abstract

Islamsko bankarstvo je danas široko rasprostranjen pojam kako u islamskim zemljama,
tako i u zapadnim zemljama. Ono označava bankarsku formu i finansije koje nastoje osigurati
usluge klijentima bez kamata. Zagovornici Islamskog bankarstva tvrde da je glavni cilj
“riba”, koja je zabranjena po Islamskim zakonima. Šerijetski propisi, na kojima se zasniva
islamsko bankarstvo, zabranjuje upotrebu kamate u poslovanju, pa su upravo iz tog razloga
formirani finansijski i poslovni ugovori, koji pružaju mogućnost finansijerima da ostvaruju
profit na nekamatnim osnovama. Na osnovu mišljenja šerijatskih stručnjaka ključni islamski
bankarski ugovori su mušareka i mudareba, koji predstavljaju klasične ugovore o finansiranju
na bazi podele profita i gubitka. Pojavom globalne ekonomske krize koja je pogodila celi svet
dolazi i do sve većeg interesovanja za islamskim bankarstvom. Ovaj rad ima cilj da pruži
informacije o specifičnostima islamskog bankarstva, odnosno modelima finansiranja na bazi
partnerstva i podele profita. U radu su prikazani osnovni principi islamskog bankarstva,
karakteristike mudareba i mušareka ugovora, ali i propisi koji se moraju poštovati prilikom
formulisanja ovih ugovora.

Published

2019-05-07