PRIMJENA PRINOSNE VRIJEDNOSTI U PROCJENI VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA

Authors

  • Marijana Žiravac Mladenović
  • Jovana Galić

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1819024Z

Abstract

Određivanje vrijednosti preduzeća predstavlja izrazito složen proces koji zahtijeva od
procjenitelja široko teorijsko znanje, kao i praktično iskustvo. Pri samom procjenjivanju
potrebno je da se procjenitelji drže strukovnih pravila, te načela i standarda vrednovanja kako
bi procijenjena vrijednost bila što objektivnije određena. Procjena vrijednosti preduzeća vrši
se sa ciljem stvaranja finansijskih zdravih i za rentabilno poslovanje sposobnih preduzeća,
nezavisno od toga ko je njegov vlasnik. Vrijednost preduzeća se može posmatrati sa
subjektivnog i objektivnog aspekta. Sa subjektivnog aspekta posmatrana, vrijednost
preduzeća se ocjenjuje prema njegovoj korisnosti za pojedinca, a objektivna vrijednost
oblikuje se na osnovu vrijednosti supstance koju utvrđuje nezavisni procenjivač. Pravičnu
cijenu preduzeća utvrđuje finansijski ekspert u svojstvu arbitra između kupca i prodavca. Ona
se zato nalazi između objektivne i subjektivne vrijednosti. Razlikuju se knjigovodstvena,
tržišna (reprodukciona), prinosna i likvidaciona vrijednost preduzeća. U radu ćemo prikazati
procjenu vrijednosti preduzeća, primjenom prinosne metode, kako bi se donjela najbolja
odluka za vlasnika preduzeća, bilo da se radi o prodaji preduzeća, o spajanju ili odvajanju u
novo preduzeće, o privatizaciji ili jednostavno zbog donošenja strateških odluka.

Published

2019-05-07