SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U PROCESU PREVENCIJE KRIMINALA

Authors

  • Mladen Dostanić

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1819048D

Abstract

Osnovna tema ovog rada je sagledavanje na koji način, kako i koliki uticaj može imati
upravljanje ljudskim resursima sistema bezbjednosti na realizaciju zadataka u procesu
preventivnog djelovanja i otklanjanja posljedica kriminaliteta, sa ciljem unaprjeđenja
postojećeg stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima sistema bezbjednosti Republike
Srpske, i poboljšanje efekata u procesu prevencije kriminaliteta.
Istraživanja su pokazala, da je kriminalitet u Republici Srpskoj veoma ozbiljan problem,
i da specifičnosti upravljanja ljudskim resursima u procesu prevencije kriminaliteta zavise od
brojnih činilaca, a najznačajniji su: poznavanje uzroka kriminaliteta, uslova koji
omogućavaju izvršenje krivičnog djela i povoda koji podstiču izvršenje krivičnog djela,
pravovremeno informisanje, predviđanje kriminaliteta, identifikacija, regrutovanje, selekcija i
pravilna raspodjela ljudskih resursa; usavršavanje, vrednovanje i stimulisanje kadrova, i
održavanje intelektualne sposobnosti, fizičkog zdravlja i psihološke stabilnosti svih subjekata
sistema bezbjednosti Republike Srpske. U vezi s tim postavljeno je i osnovno pitanje koje
glasi: „Na koji način, kako i koliki uticaj može imati upravljanje ljudskim resursima sistema
bezbjednosti na realizaciju zadataka u procesu preventivnog djelovanja i otklanjanja
posljedica kriminaliteta“?

Published

2019-05-07