KARAKTERISTIKE MODELA ISTRAGE SA AKCENTOM NA KRIVIČNE ISTRAGE U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU PRIJE REFORME PRAVOSUĐA IZ 2003. GODINE

Authors

  • Miro Katić
  • Gorana Marković

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1819059K

Abstract

Sudijski model krivične istrage je važio sve do reforme krivičnog pravosuđa u Bosni i
Hercegovini koja se dogodila 2003. godine kada je prihvaćen tužilački model istrage koji je
donio značajne novine u krivičnom procesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Autor u
radu daje istorijski pregled pojma istrage na našim prostorima, te daje pojmovno određenje i
govori o karakteristikama istrage u tužilačkom konceptu, a potom govori o reformi krivičnog
pravosuđa u Bosni i Hercegovini, te o karakteristikama istrage u sudijskom modelu koji je
prije 2003. godine važio u Bosni i Hercegovini.

Published

2019-05-07