ВРЕДНОВАЊЕ БИБЛИОГРАФИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОКРУЖЕЊУ

##article.authors##

  • Милена Максимовић

##article.abstract##

Библиографско мишљење је подложно захтјевима историј-
ског и друштвеног тренутка. У том смислу мијењају се услови, начин
рада, вредновање и представљање библиографије. Сам однос према
науци и култури у нашем друштву одражава се и на однос према биб-
лиографији. Библиографија је намијењена посебној популацији корис-
ника из научних и стваралачких професија. Библиографска трансфор-
мација знања представља интелектуални посао, који захтијева од
библиографа способност спознавања, запажања и вредновања. Вред-
новање библиографије и њена презентација у електронском окружењу
све мање добија на значају. Неповољан однос према науци и култури у
новим друштвеним односима, неприродно оставља и библиографију на
маргини у развоју савременог библиотекарства у цјелини. Аутор се у
овом раду углавном бави проблемима вредновања библиографије и
настоји да учинити бар мали прилог њеној афирмацији.

Downloads

##submissions.published##

2016-11-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци