НЕКЊИЖНА ГРАЂА У ЗАВИЧАЈНИМ ФОНДОВИМА НАРОДНИХ БИБЛИОТЕКА - прикупљање, обрада и чување –

##article.authors##

  • Татјана Дуновић

##article.abstract##

Завичајни фондови представљају систематски прикупљану,
класификовану и каталошки обрађену библиотечку грађу која се сво-
јим садржајем односи на завичај и његове становнике. Као посебно
издвојена збирка, која се састоји од библиотечке грађе свих формата,
ова збирка захтјева другачији приступ селекцији, обради, смјештају и
коришћењу.
У раду су укратко приказани критеријуми по којима се грађа сакупља
у завичајне збирке, те врсте библиотечке грађе које обухвата завичајни
фонд, а посебна пажња је посвећена каталошкој обради и примјени
међународног стандарда за обраду некњижне грађе, као и стручној и
предметној обради, приказана кроз примјере у пракси.
Народне библиотеке, без обзира на величину могу се издвојити својом
богатом, разноврсном и квалитетно сређеном завичајном збирком, у
којој ће некњижна грађа као незаобилазни дио завичајног фонда, упот-
пунити слику културних вриједности локалне средине.

Downloads

##submissions.published##

2016-11-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци