РАНГАНАТАНОВА ,,ЗЛАТНА " ПРАВИЛА БИБЛИОТЕКАРСТВА КРОЗ ПРИЗМУ БИБЛИОТЕКЕ КАО ИНФОРМАЦИОНОГ ЦЕНТРА

##article.authors##

  • Јелена Митровић

##article.abstract##

Математичар по раном опредељењу, библиотекар по духов-
ном избору, Ранганатан је исткао ,,златну“ ниску својих пет закона
библиотекарства и на тај начин дао свој допринос једној професији
чија ће неопходност бити све више изражена. Та правила претендују да
добију статус нормативних закона, али би већу ефикасност имала када
би их библиотекари доживљавали као своју навику, као нешто против
чега се не може и не сме. Без обзира на чињеницу да једино што је
извесно је промена, да библиотеке непрекидно мењају своју физионо-
мију не би ли се прилагодиле све већем тржишту информација, у Ран-
ганатановим ,,златним“ правилима можемо наћи универзалну вред-
ност. Терминологија је оно што одолева зубу времена, али добре
принципе који утиру пут једном специфичном погледу на свет треба
неговати и чувати. Било да говоримо о књизи или електронском доку-
менту, каталозима или он-лајн ресурсима, читаоцу или кориснику,
суштина остаје иста. Стога овај рад има за циљ да покаже да се Ранга-
натанова ,,златна“ правила могу применити и на библиотеку која је
средиште тог новог, још увек недовољно истраженог, информационог
универзума.

Downloads

##submissions.published##

2016-11-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци