НОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ ЧИТАЊА, Е КЊИГЕ, БИБЛИОТЕКЕ

##article.authors##

  • Милица Матијевић

##article.abstract##

Библиотека оријентисана ка кориснику перманентно раз-
мишља о променама за добробит корисника. Таква библиотека мора
узети у обзир електронске документе као део своје грађе.
Библиотеке за децу и младе се надају да ће на овај начин оживети
навика читања. Нове генерације навикнуте да велики део свог времена
проводе уз технологију можда ће у будућности прихватити књигу само
у њеном електронском облику. Читање књига преко електронских уре-
ђаја можда је једни начин њеног опстанка.
Електронске књиге су дигитализоване, виртуелизоване верзије књига
које се могу читати преко рачунара или посебних уређаја – читача
електронских књига.
Електронске књиге се најчешће презентују у PDF формату и могуће их
је на рачунару читати помоћу апликације Acrobat Reader. Oвај формат
препознаје и већина читача електронских књига.
На Интернету већ дуги низ година постоји активно тржиште електрон-
ских књига. Највећа виртуелна књижара Амазон је 2011. године је
први пут продала већи број књига у електронском него у папирном
облику. Оваквом развоју догађаја свакако је допринео и развој техно-
логије која омогућава кориснику да у сваком тренутку располаже с
неколико хиљада наслова.
У часопису Library Journal из 2012. године нашао се и податак да
ЦОСЛА у будућности даје предност Е књигама у односу на класичне
књиге. Захтев за повећаном набавком електронских публикација рас-
тући је тренд у библиотекама у свету. Да би опстале у новом послов-
ном окружењу библиотеке у Србији морају унети промене у своје пос-
ловање.

Downloads

##submissions.published##

2016-11-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци