ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОРИ СА ДАЉИНСКИМ ПРИСТУПОМ, САВРЕМЕНА УСЛУГА У ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА

##article.authors##

  • Драгослава Родаљевић

##article.abstract##

Савремена библиотечка пракса је обогаћена обиљем инфор-
мација доступних на електронским изворима. Електронске изворе са
даљинским приступом чине подаци доступни преко Интернета што
подразумева да их често не можемо описати јер нам нису јасни лока-
цијски подаци, ком серверу се приступа, ког је типа и капацитета и да
ли је сервер у земљи или иностранству, ко је власник и финансијер.
Доступност података је такође променљива као и садржај. У овом раду
ће бити дат преглед неопходних корака као би се успешно развијала
услуга коришћења електронских извора са даљинским приступом
првенствено са становишта јавне библиотеке у малим срединама у
Србији. Рад ће се бавити потребама корисника за овом услугом и како
ту потребу развијати код циљних група. Разматраће се и неопходни
предуслови за успешан развој ове врсте услуге.

Downloads

##submissions.published##

2016-11-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци