КОРИСНИЦИ НОВИХ СЕРВИСА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

##article.authors##

  • Маја Ђорђевић
  • Оја Кринуловић

##article.abstract##

Корисницима у Универзитетској библиотеци “Светозар
Марковић” се у складу са иновацијама у области интегрисаних систе-
ма развијају бројне најразличитије услуге, које иду даље од ранијих
основних једноставних модула. Поред on-line претраживања OPAC-а,
ту је међубиблиотечка позајмица и достава докумената, информација о
доступности књиге, електронско продужавање задужења, контрола
приспећа часописа, као и услуга “питај библиотекара” (Ask Librarian).
Најспецифичнија услуга је Израда библиографије цитираних радова,
која даје податак о броју цитата неког аутора у светској литератури,
што је већ деценијама веома актуелна тема.
Оснивањем Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку
(КоБСОН) крајем 2001. године дефинитивно почиње нова ера у
коришћењу електронских публикација. Тако да се од тада у Универзи-
тетској библиотеци одржавају различити видови едукације везани за
претраживање електронских часописа и књига преко портала
КОБСОН. Данас је доступно преко 35000 електронских часописа и
40000 електронских књига. Претраживање је могуће преко Академске
мреже. Покривене су области из свих научних дисциплина.
Електронска књига, један је од новијих сегмената електронских изво-
ра. Ebrary је специфичан сервис са новим могућностима, направљен
тако да нуди потпуну функционалност приликом читања електронске
књиге на коју смо навикли као читаоци штампане књиге и свеобухват-
но електронско радно окружење. Књига се чита онлајн са мноштвом
помоћних активних сервиса (онлајн енциклопедија, речника, ....) и
низом могућности брзог и једноставног проширивања претраживања
тражених информација на Интернету.
Сајт библиотеке редовно се ажурира тако да пружа корисницима
информације о фонду, е-фондовима, репозиторијумима, дигиталним
библиотекама и свакодневним активностима Уметничког центра.
Библиотека oд априла 2011. сваке среде, организује једночасовну обу-
ку корисника. Циљ обуке је упознавање са услугама Библиотеке и са
могућностима претраживања доступних извора информација.
Већ сада је наша највећа сатисфакција захвалност корисника, јер је рад
са њима углавном креативан и успешан на обострано задовољство.

Downloads

##submissions.published##

2016-11-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци