ПОВОДОМ ЗБИРКЕ СТАРЕ И РИЈЕТКЕ КЊИГЕ НАРОДНЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

##article.authors##

  • Јелена Јањић

##article.abstract##

Рад анализира судбину/развој књига у историјски непосто-
јаној Босни и Херцеговини. Ови услови су утицали на структуру Збир-
ке старе и ријетке књиге Националне и универзитетске библиотеке
Републике српске. Збирка није велика по броју али јесте по варијетету
примјерака. Садржи књиге на латинском, црквено словенском, срп-
ском, руском, пољском, словеначком, француском, њемачком, енглес-
ком и оријенталним језицима (арапском, турском и перзијском). Сврха
ове колекције је да заштити и сачува нашу и страну литературу и кул-
турно наслијеђе.

Downloads

##submissions.published##

2016-11-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци