РУКОПИСНО БЛАГО СРЕДЊОВИЈЕКОВНЕ БОСНЕ

##article.authors##

  • Споменка Кузмановић

##article.abstract##

У раду je дат кратак приказ рукописног насљеђа средњови-
јековне Босне. Рукописно насљеђе састoји се прије свега од рукопис-
них књига које нису оригинална дјела, већ преписи са предложака, а
писане су глагољицом или ћирилицом. Углавном су то старословенски
преводи новозавјетних књига Светог писма. Поред рукописних књига
средњовијековно писано насљеђе чине и епиграфски споменици (стећ-
ци) и дипломатичка грађа Истраживање средњовијековног рукописног
насљеђа Босне има за циљ приказивање културне прошлости и почетак
писмености на тлу средњовијековне Босне, оно је уједно и једино свје-
дочанство о томе.

Downloads

##submissions.published##

2016-11-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци