СТАРА И РЕТКА КЊИГА У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ «СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ»

##article.authors##

  • Марија Булатовић

##article.abstract##

Књига је по UNESCO-вој дефиницији укоричена штампана
омеђена публикација од најмање 49 страница, тј. штампана колекција
папира. У библиотечком смислу књига је самостална целина састав-
љена од листова са текстом, повезом и омотом.
Предуслови за појаву књиге били су настанак писма и материјала
погодног за писање, а историја књиге обухвата период од 50 векова. За
то време књига је мењала свој облик у зависности од материјала од ког
је израђена, начина писања и умножавања тог материјала.
Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" у свом фонду ретко-
сти има рукописне књиге, као и старе и ретке штампане књиге, часо-
писе и новине, архивску збирку, збирку карата и докторских, магис-
тарских и специјалистичких радова, а рукописне, ћирилске и
орјенталне књиге су јако вредне.
Ћирилских рукописа има 90, а најстарији ћирилски рукописи су из 13.
века и то одломак Апостол јеванђеља, писан на кожи, и Псалтир нађен
у селу Пецари код Беле Цркве у Рашкој.
Орјентална рукописна збирка поседује 397 рукописа у 633 књиге и то
на арапском, персијском и османском језику. Већина их је настала на
нашој територији, а најстарији рукопис је из 1206. године.

Downloads

##submissions.published##

2016-11-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци