РЕОРГАНИЗАЦИЈА ФОНДА СТАРЕ, РЕТКЕ И МИНИЈАТУРНЕ КЊИГЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ У СВЕТЛУ ЗАКОНА О СТАРОЈ И РЕТКОЈ БИБЛИОТЕЧКОЈ ГРАЂИ

##article.authors##

  • Дејан Вукићевић

##article.abstract##

Рад се бави Фондом старе, ретке и минијатурне књиге
Народне библиотеке Србије, односно његовом старом концепцијом и
историјатом догађаја који су довели до креирања и усвајања нове
концепције. Тумаче се Критеријуми за стару, ретку и минијатурну
књигу који су инкорпорирани у актуелни српски Закон о старој и
реткој библиотечкој грађи. Циљ је да се три збирке у Народној биб-
лиотеци Србије ближе представе широј јавности, посебно у контексту
заштите културних добара, те да се нагласи потреба за стандардизо-
вањем критеријума за ову врсту грађе која се врло често опире јасни-
јем дефинисању.

Downloads

##submissions.published##

2016-11-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци