ФОНДОВИ НАРОДНЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У СЛУЖБИ ЕДУКАЦИЈЕ КОРИСНИКА

Authors

  • Александра Улетиловић
  • Данка Делић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BSCSR2109037U

Abstract

У савременим околностима, пресудно одређеним динамичним мијенама и убрзаним процесима, кључне националне, научне и културне институције мијењају свој традиционални лик и начине функционисања с циљем да преко одређених медија допру до крајњег корисника. Инсистира се на томе да и библиотеке као ризнице у којима се сабирају и систематизују најразноврснија знања, супротно традиционалној поставци, престану да буду статичне институције. Темељно питање које проблематизујемо у овоме раду јесте: какознање које посједују библиотеке приближити корисницима, како га учинити видљивим, а затим и доступним одређеним циљним групама као што су наставници, студенти и млади истраживачи. У раду ћемо представити два модела презентовања одређених потенцијала којима располажу фондови Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске. Први модел је презентација фондова и информација путем регуларних сервиса и интернет страница за шире корисничке масе свих генерација с циљем њиховог упознавања са радом и ресурсима Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске. Други модел се односи на формирање тима библиотекара који ће одређеној циљној групи представити фондове и информације којима
установа располаже. Овакви модели презентације библиотечких ресурса немогући су без традиционалног система рада у виду сталне обавезе прикупљања, стручне обраде и чувања грађе у фондовима јер без традиционалне библиотеке нема ни савремених библиотечких услуга.

Кључне ријечи: библиотеке, унапређење пословања, савремено библиотекарство, корисници, презентовање библиотечких могућности, нови медији.

Downloads

Published

2022-03-23