РЕТРОСПЕКТИВНА ОБРАДА МОНОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА НАРОДНЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Authors

  • Татјана Миљевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BSCSR2109048M

Abstract

Јединствени библиотечко-информациони систем COBISS омогућио је библотекарима-калогизаторима да убрзају процес
каталоги-зације и класификације, увид у фонд је лакши а претраживање унесене грађе практичније. Циљ сваке модерне библиотеке је аутоматизација a овај рад има за циљ да истакне важност уношења старог фонда Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске у електронски каталог и да укаже на неке проблеме са којима се, током тог процеса, библиотекари суочавају. Један од највећих проблема је понављање инвентарских бројева на публикацијама а чији је узрок изабрани начин вођења инвентарских књига у прошлости. Трагајући за моделима исправке, добили смо увид у старе инвентарске књиге, начин њиховог вођења те открили неке занимљивости које оне крију. Рад ће пружити својеврсни преглед функционисња овог важног дијела библиотечког пословања и описати на који начин смо у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске дошли до разрјешења проблема понављања инвентарских бројева на публикацијама приликом ретроспективне обраде старог фонда.

Кључне ријечи: ретроспективна обрада, каталогизација, стари фонд, COBISS.RS, инвентарски бројеви, инвентарске књиге.

Downloads

Published

2022-03-23