НА ПУТУ КА САВРЕМЕНОЈ ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Authors

  • Данијела З. Мандић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BSCSR2109065M

Abstract

Школско библиотекарство у Босни и Херцеговини од
оснивањa до данас газило је ситним и несигурним кораком у
настојању да смањи растојање које га дијели од школских библиотека
у разијеним европским земљама. Данас када смо свједоци
незаустављивог технолошког развоја, у журби да средњошколцима
обезбиједимо што више информационих и комуникационих
технологија неопходних у динамичном информационом окружењу у
којем живимо, заборављамо да пут до савремене школске
библиотеке неминовно подразумијева промјену генералног става о
значају библиотеке у животу сваке заједнице, храброст да се оде
корак даље у опремању просторија по модерним стандардима,
развијање култа књиге и ослушкивање читалачких потреба
средњошколске популације, те попуњавање полица актуелном
литературом с циљем да се укину све препреке које стоје на путу до
знања. С тим у вези у овом раду ћемо се на конкретном примјеру
бавити неким од трансформација кроз које школска библиотека
неминовно мора проћи како би реализацијом идејних рјешења
школска заједница као крајњи резултат добила библиотеку којој
тежимо, библиотеку која је опремљена и посјећена.
Кључне ријечи: школска библиотека, школски библиотекар,
модерна школска библиотека, фонд школских библиотека,
корисници, мултикултуралност, толеранција.

Downloads

Published

2022-03-23