БИБЛИОТЕКА КАО ПОЗОРНИЦА ЗА КЊИГУ

Authors

  • Душанка Папић
  • Драгана Петрић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BSCSR2109079P

Abstract

Мисија савремене библиотеке јесте обезбеђивање
предуслова за доживотно учење и образовање, рад на перманентном
културном развоју појединца и друштвених група, при чему се
посебна пажња посвећује младој популацији (деци и тинејџерима).
Програмска шема активности Народне библиотеке „Вељко
Петровић“ је разноврсна у тематском смислу, те се развија и мења у
зависности од потреба ове најбројније и најзахтевније групе
корисника.
Поред тематске, присутна је и разноврсност у програмским
облицима. Планирају се и организују креативни часови, предавања,
трибине, књижевне промоције, видео пројекције и изложбе. Новина
у раду је обрада драмских текстова и драматизације других
књижевних облика, као подстрек за разноврсно стваралаштво и
активности у Библиотеци. Сваки од програма осмишљен је тако да
одговори на неку од културних потреба или да демонстрира
библиотечке ресурсе и учини их образовно привлачним за што већи
број корисника. Промовишући књигу и читање као несумљиво
највећу тековину људске цивилизације, циљ наших библиотекара је
да код свих корисника, а посебно код деце и младих негују навику
читања, упућује на коришћење фондова и простора Библиотеке. У
циљу реализовања квалитетних активности сарађује се са основним
и средњим школама, сродним установама културе и различитим
организацијама из владиног и невладиног сектора.
Кључне речи: библиотека, деца, тинејџери, драмске активности,
културни програми, радионице.

Downloads

Published

2022-03-23