БИБЛИОТЕКАРСТВО ИЗМЕЂУ НЕСТАНКА И ПРОЦВАТА

Authors

  • Александар - Саша Грандић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BSCSR2109095G

Abstract

У раду се разматра актуелна позиција библиотекарства
као струке која је све више тражена у свету и која у великој мери
доприноси укупном друштвеном развоју преко стимулисања
издавачке делатности као значајкног фактора у креирањуБДП-а, а
самим тим и у постизању већег Бруто друштвеног дохотка. Негативне
процене да је библиотекарство струка која ће нужно, по увођењу
савремених електронских облика пословања, да нестане, очигледно
су ствар прошлости, јер комбинујући традиционалне и електронске
облике пословања библиотекарство као област напредује на
глобалном нивоу, док у Републици Српској и Босни и Херцеговини
бележи негативне трендове. Могућност превазилажења таквог стања
налази се у домену структурне реформе јавне управе, спровођењу
владавине права и креирању бољег пословног амбијента.
Кључне речи: библиотекарство, 21. век, развој, унапређење,
издаваштво, класична књига, папирно издање, модерна књига,
електронско издање, информационе технологије, тржиште рада,
издаваштво, бруто друштвени производ (БДП), Бруто национални
доходак (БНД), делатност од посебвног интереса, јавна управа,
правно уређено друштво.

Downloads

Published

2022-03-23