САВРЕМЕНО ДРУШТВО И МУЛТИКУЛТУРАЛНА БИБЛИОТЕКА

Authors

  • Наташа Ј. Симић Народна библиотека Србије, Београд

DOI:

https://doi.org/10.7251/BSCSR2310007S

Abstract

Савремено друштво принуђено је да се прилагоди променама које намеће развој како појединца, тако и привреде у оквиру самог друштва или окружења. Промене у друштву поставиле су захтеве за креирање различитих модела како у култури тако и у образовању. Последњих деценија друштвена стварност се брзо мењала, што значи да су наука и технологија имале утицај на све сфере рада и живота. Друштво и библиотека су међусобно повезани, уколико друштво жели да побољша свој начин живота, прво мора да унапреди библиотеку. Библиотека ствара нове начине за ширење информација, па тако постаје информациони, културни и образовни центар. Државе које имају добре библиотеке у свом друштву имају успешне грађане у свим сферама живота. За библиотеке је веома важно да се прилагођавају променама у друштву, како би могле да задрже свој статус као установе културе. Библиотеке су се на почетку овог века суочиле се врло сложеним изазовима друштвених промена. Афирмација негативних и урушавање позитивних друштвених вредности умногоме су промениле улогу и значај библиотеке. Ипак, и поред свих изазова библиотека успева да сачува сврху свог постојања а то је да у сваком тренутку буде у служби знања, да у њој свако има своје место без обзира на статус, занимање, пол, националну и расну припадност. Како се наводи у ИФЛА Смерницама за мултикултуралне библиотеке, библиотека је корак ка дијалогу различитих култура једног друштва. За тридесет година каталогизације у Народној библиотеци Србије као националног каталошког центра, обрађено је хиљаде публикација на свим језицима народа и народности. Услуга мултикултуралне библиотеке треба да осликава различитост културе и језика мултикултурне средине, при чему ће допринети заштити културне самосвести.

Downloads

Published

2023-06-01