ЕТИКА У БИБЛИОТЕКАРСТВУ – ДУЖНОСТ, ПРИВИЛЕГИЈА, ИЗАЗОВ

Authors

  • Александра Рендић ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске Бања Лука
  • Оријана Вуковић ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске Бања Лука

DOI:

https://doi.org/10.7251/BSCSR2310080R

Abstract

Више од других институција које служе као посредници у кориштењу информација, библиотеке се суочавају са индивидуалним мотивима корисника информација. Са становишта етике, ти мотиви су подстакнути жељом корисника да оствари више животне циљеве и вриједности.

Већина савремених библиотечко-информационих кодекса садржи начела која се тичу опште и равноправне доступности информација, поузданости информација, објективности, приватности и заштите ауторских права.

Као установе образовања, културе и установе од социјалног значаја, библиотеке имају веома важну улогу у процесу стасавања читалаца. Зато је веома важан однос библиотекара према младима. Редован контакт библиотекара са свим корисницима развија основне етичке вриједности: одговорност, поштење, уважавање, узајамно поштовање. У професионалном раду библиотекара, чији је рад усмјерен на читаоце, ствара се систем узајамно условљених моралних односа у којима учествују разни фактори: однос библиотекара према корисницима, према радним колегама, али и према друштву у којем библиотека дјелује.

Downloads

Published

2023-06-03