СЕКТОР УНИВЕРЗИТЕСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЈУ НУБ РЕПИБЛИКЕ СРПСКЕ ‒ ФОНДОВИ, УСЛУГЕ, БИБЛИОТЕКАРИ

Authors

  • Ранка Тубић Народна и универзитетска библиотека Републике Српске Бања Лука
  • Милијана Бојић Народна и универзитетска библиотека Републике Српске Бања Лука
  • Срђан Војводић Народна и универзитетска библиотека Републике Српске Бања Лука

DOI:

https://doi.org/10.7251/BSCSR2310157T

Abstract

Библиотеке, као непрофитабилне организације, чија циљна група су корисници, морају мјерити, анализирати, вредновати и доказивати своју успјешност. Главни задатак Сектора универзитетске јединице ЈУ НУБ Републике Српске је задовољавање потреба и захтјева њених корисника. Из тог разлога, овај Сектор, непрестано се брине о грађи и опреми, услугама и програмима, радним процесима и поступцима који захтијевају нове компетенције управе и стручног особља.

Предмет анкетног истраживања овог рада преставља процјену постојећег стања које је исказано кроз степен задовољства корисника квалитетом и квантитетом добијених информација, укупним фондом библиотеке, опремљености читаоница, кроз приступачност и стручност библиотечког особља, доступност информатичкој опреми као и едукацијским алатима.

Downloads

Published

2023-06-03