БИБЛИОГРАФИЈА КАО ФАКТОР ИЗГРАДЊЕ ФОНДА И ЊЕГОВЕ ВИДЉИВОСТИ

Authors

  • Татјана Миљевић ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске Бања Лука
  • Александра Улетиловић ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске Бања Лука

DOI:

https://doi.org/10.7251/BSCSR2310185M

Abstract

Израда библиографија обухвата истраживање, прикупљање, одабир, вредновање, опис, класификацију и објављивање књижне и некњижне грађе. Сама библиографија као монографска публикација још је један наслов више који обогаћује фонд одређене библиотеке. Подразумијева се да, као таква, има значај и као нова публикација у фонду али и као извор информација о примарним публикацијама које су јој тема пописа.

У овом раду акценат је стављен на изградњу фонда помоћу секундарних извора, прије свега библиографија.
Библиографије окупљају информације о публикацијама на једном мјесту. Публикације које су тема пописа освијетљене су на нов начин посебно ако се библиографија израђује у јединственом библиотечко-информационом систему COBISS.

И у библиотеци новог доба библиографија као секундарна публикација и даље је неисцрпни научни и стручни извор информација, разнородних података универзалног али и специфичног садржаја, резимира сва подручја људског стваралаштва и упућује даље на изворе занања. Библиографија, дакле, у процесу изградње фонда постаје вишестрани извор информација о примарним публикацијама свих могућих врста и годишта.

Downloads

Published

2023-06-03