СА БИБЛИОТЕКАРОМ КРОЗ ЖИВОТНЕ ВЈЕШТИНЕ

Authors

  • Бранкица Радоњић ЈУ Основна школа „Бранко Ћопић“ Прњавор

DOI:

https://doi.org/10.7251/BSCSR2310217R

Abstract

Савремена школска библиотека отвара се трендовима модерне методике богатећи своју понуду разноврсним садржајима у складу са интересовањима и постигнућима наших ученика. Програмски садржаји који долазе из савремене школске библиотеке привлаче ученике да самостално усвајају знања и активно учествују у креирању часа и ваннаставних активности.

Преоријентисање на практична знања тј. животне вјештине: управљање емоцијама, комуникација, изградња односа, друштвена одговорност и критичко мишљење, осигурава трајно оспособљавање ученика за квалитетан одговор изазовима друштва знања у којем живимо.

Рад доноси приједог конкретних радионица на тему животних вјештина из праксе библиотекара, аутора стручног приручника за развој животних вјештина код дјеце „Учим живот“.

Downloads

Published

2023-06-03