NEW NORMAL ИЗАЗОВИ И МОГУЋНОСТИ ЗА БИБЛИОТЕКЕ - ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ DIGITAL CITIZEN(SHIP)

Authors

  • Сузана Танасијевић Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина
  • Ивана Пешић Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

DOI:

https://doi.org/10.7251/BSCSR2310243Т

Abstract

Библиотека је императив за целоживотно учење, саморазвој и напредак сваког човека. Са појавом епидемије Корона вируса, у целом свету је дошло до физичког затварања библиотека. Било је неопходно да се библиотеке и библиотекари прилагоде новим околностима и креирају нове услуге како би обезбедиле слободан приступ информацијама на иновативан начин, истовремено поштујући појачане мере безбедности у заштити здраваља грађана. Поред осталих основних активности, библиотеке се баве и информационим послом, што значи да морају перманентно да креирају програме и пројекте и иновирају услуге којима ће да утичу на промене у друштву. New normal, такозвана нова нормалност, условила је отварање нових перспектива које омогућавају библиотекама да се брзо прилагоде новим технологијама, замењујући застареле и сувишне, новим и иновативним. Гледано са овог аспекта, тема овог рада је нова улога библиотеке и библиотекара јагодинске библиотеке (пре) и током Ковид-19, кроз призму примера добре праксе пројекта Дигитални грађанин.

Пројекат Дигитални грађанин је регионални пројекат чији је носилац невладина организација ИРИМ из Загреба. Библиотека у Јагодини је постала део ове регионалне мреже библиотека 2019. године, имплементирајући пројекат у својој локалној средини.Након појаве Ковид-19, од 2020. године па до данас, Библиотека у Јагодини је развила разне модалитете реализације пројекта у условима пандемије. Главни циљ пројекта Дигитални грађанин је да се кроз његову имплементацију јавне библиотеке трансформишу у дигиталне, иновативне и образовне центре за развој дигиталних компетенција, знања и вештина деце и одраслих.

Образовање за дигитално грађанство (Digital Citizenship Education) подразумева оснаживање деце да се кроз образовање и развој компетенција које су им потребне, уче да активно учествују у нашем дигиталном друштву. Дигитално грађанство представља нову димензију грађанског образовања које се фокусира на учење ученика да раде, живе и деле у дигиталном окружењу на позитиван начин. Kомпетенције се односе на знања, вредности, ставове и вештине које су свим грађанима потребне за остваривање демократских права и одговорности, као и за промовисање и заштиту људских права у сајбер простору. Током 2019. године пре почетка пандемије, Библиотека у Јагодини је реализовала пројекат у оквиру бесплатних радионица које су се одржавале у физичком простору библиотека и у школама. Циљна група су деца основних школа из Поморавског округа. Основни циљ пројекта је учење деце програмирању уз помоћ дониране опреме: микро:битова, Бозон уради сам екстензионих комплета, 3Д штампача и McQueen робота. Од појаве пандемије 2020. године, Библиотека је уз помоћ корићења Open Source алате и софтвера отвореног кода у оквиру пројекта креирала онлајн платформу за учење на даљину. Посебан бенефит пројекта је Акредитовани семинар “Kреирајте свој дигитални свет“ које су чланови пројектног тима креирали у циљу едукације едукатора – библиотекара у јавним библиотекама. Основна идеја семинара је дељење практично стеченог искуства и знања како би се библиотекари у јавним библиотекама обучили и инспирисали на креирање сличних програма које ће реализовати у својим срединама.

У раду ће бити представљен и друштвени ангажман и допринос Библиотеке у Јагодини у оквиру пројекта Дигитални грађанин у заштити здравља медицинских радника током трајања пандемије, модулирањем и израдом заштитних медицинских визира на 3Д штампачу. Циљ овог рада је да се у оквиру резултата и примера добре праксе прикаже да је могуће да Библиотека кроз трансформацију и прилагођавање ванредним околностима и иновативно коришћење информационих ресурса постане главни стожер позитивних друштвених промена у заједници.

Downloads

Published

2023-06-06