ФОНДОВИ СТАРЕ И РИЈЕТКЕ КЊИГЕ У БИБЛИОТЕКАМА МУЗИЧКЕ АКАДЕМИЈЕ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Authors

  • Сњежана Галинац Музичка академија УИС
  • Горан Капор Пољопривредни факултет УИС

DOI:

https://doi.org/10.7251/BSCSR2310282G

Abstract

У овом раду представићемо старе и ријетке књиге коју посједују библиотеке Музичке академије и Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Рад ће бити конципиран као прегледни чланак.

Приказаћемо кратку анализу значаја посједовања старе и ријетке књиге, како са аспекта библиотечке науке, тако и значаја за струку, науку и умјетност ових збирки за поменуте високошколске установе. Потрудићемо се да прикажемо реперезентативне примјерке старе и ријетке књиге с почетка 20, као и с краја 19. вијека. Важно је поменути да обе библиотеке посједују и књиге с краја 19. вијека, које представљају, не само историјску и културну баштину, него су и својеврсни показатељ стања културе, умјетности и науке у то вријеме, као и значаја штампарства и књижарства. Такође, обрадићемо часописе и гласнике коју су били значајна информациона средства онога времена, као и историјски извори о култури и умјетности која је живјела у том периоду.

Рад ће обухватити и осврте на штампаре односно штампарије, врсте повеза, папира, али и комплетну опрему књиге. Негдје ћемо можда и изненадити како и са колико пажње и квалитета су ондашњи књижари и штампари придавали важност самом изгледу издања. Погледаћемо и осврнути се кроз низ фотографија, како изгледају та издања и колико су данас значајна.

Један дио рада ће обухватати стару и ријетку књигу која се може представити као издање стране књига (како језика, тако и издавача), али у највишем обиму ће то бити српска штампана књига и периодика.

Значај овог рада јесте у приказивању разноликости и квалитету фондова библиотека високошколских установа, а у сврху њиховог афирмисања и завршетка ере ниподаштавања постојања и рада, како библиотека овог типа, тако и афирмисања рада библиотекара.

Downloads

Published

2023-06-06