Јездрин допринос рађању јудаизма

Authors

  • Никола Ковач

DOI:

https://doi.org/10.7251/CPBFSVO1615038K

Abstract

Јездра представља значајну личност у поствавилонској епохи. Његов рад је кључан за стварање јудаизма – нарочитог облика побожности након вавилонског ропства. Будући да је био свештеник и писар (учитељ Закона), његов основни разлог доласка у Јеруслим јесте проглас Закона. Такође, Јездра спроводи низ активности које су неопходне како би се јеврејски народ одвојио од утицаја околних многобожачких народа: раскидање мјешовитих бракова и јавно покајање народа. Тиме јеврејска заједница добија снажне темеље за даљи живот под влашћу многих свјетских империја.

Published

2017-03-20