Богословље на делу: Друштвена ангажованост Цркве у историјском, пастирском и мисиолошком контексту

Authors

  • Ведран Голијанин

DOI:

https://doi.org/10.7251/CPBFSVO1615052G

Abstract

Аутор се у овом раду бави питањем социјалног учења Цркве и његовим последицама на пољу пастирске службе и мисије у савременом свету. Основно питање је следеће: да ли недостатак систематичности православне теологије на овом плану значи да Црква уопште нема дефинисан став о данашњим социјалним проблемима, нпр. о растућем проценту сиромаштва код нас и у свету? Ослањајући се на поједине ранохришћанске и византијске изворе, као и на одређене студије из области Пастирског богословља, аутор показује да недостатак систематског теолошког бављења социјалним питањима не значи и недостатак интересовања Цркве за друштвене околности у којима живе верни. Управо су јасни одговори православног богословља на питања савременог друштвеног живота, као и израженија друштвена ангажованост Цркве, неопходни ради постизања бољих резултата на пољима унутрашње и спољашње мисије.

Published

2017-03-20