Ислам и Запад: Порекло и оправданост феномена исламофобије

Authors

  • Ведран Голијанин

DOI:

https://doi.org/10.7251/CPBFSVO1817078G

Abstract

Аутор у раду излаже основне аргументе екстерналистичке и интерналистичке школе у изучавању феномена исламофобије. При том је посебна пажња посвећена питању спојивости ислама са традиционалним јудео-хришћанским вредностима европске цивилизације. Износећи преглед и критику ставова обе школе, аутор покушава да изгради објективно виђење исламофобије и да на њу понуди одговор у духу хришћанског братољубља.

Published

2019-05-14