Пасторално-мисиолошка анализа народне религиозности с посебним освртом на проблем култа предака

Authors

  • Ведран Голијанин

DOI:

https://doi.org/10.7251/CPBFSVO1817141G

Abstract

Аутор анализира питање народне религиозности и испитује њену везу са „вишом“ религиозношћу коју заступају традиционалне хришћанске цркве. Иако је ово наизглед антрополошки проблем, пажљивија теолошка анализа открива да је овде, заправо, реч о кључном елементу инкултурације, односно о флексибилности хришћанства приликом сусрета са различитим народима и културама. Поједини облици народне ралигиозности, нпр. далекоисточни култ предака, показали су се као битне препреке у хришћанским мисијама или у учвршћивању хришћанства међу већ христијанизованим групама. Због тога је неопходна детаљна пасторална и мисиолошка анализа овога проблема.

Published

2019-05-14