„Крв његова на нас и нашу дјецу“ (Мт 27, 25) – могућност једне филојудејске егзегезе

Authors

  • Владислав Топаловић

DOI:

https://doi.org/10.7251/CPBFSVO2019001T

Abstract

Мт 27, 25 спада у текстове који чине камен спотицања у дијалогу јудејства и хришћанства. Аутор тежи да укаже на некоректност и опасност антијудејског и анти- семитског тумачења Мт 27, 25. С тим циљем, наведене ријечи посматра кроз историјски контекст, који чини ситуација у Цркви, у чијем је миљеу Јеванђеље по Матеју настало, ана- лизира одређене изразе који се у тексту користе и врши упоређивање са изразима упот- ријебљеним у паралелним синоптичким текстовима и остатку Новога завјета. Такође, на- прављен је осврт на историју тумачења наведеног текста и на коментаре који су се сматра- ли антијудејским. Текст показује да је неоправдано антијудејско читање Мт 27, 25. Такође, неоправдана су и једнострана читања појединих патристичких коментара овога текста у којима се препознаје антијудаизам. Мт 27, 23 је текст који је и те како могуће тумачити као израз перспективе за јудејство, а не као израз антијудаизма.

Published

2021-07-08