Духовна служба у оружаним снагама (Драган Шућур, Православно свештенство у МО и ОС БиХ. Бања Лука: Ризница, 2018)

Authors

  • Саша Шољевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/CPBFSVO2019115S

Abstract

Аутор књиге Православно свештенство у Министарству одбране и Оружаним сна- гама БиХ Драган Шућур истиче да је, после нестанка Краљевине Југославије са исто- ријске сцене, свештенство Српске Православне Цркве први пут институционално уведено у неке оружане снаге тек 2008. године, када су свештеници формацијски постављени у Министарство одбране и Оружане снаге БиХ. Поменути аутор у првим поглављима књиге прати улогу свештенства Српске Православне Цркве у бројним војним структурама у последња два века; зато временске границе писања иду од Првог српског устанка до гашења Војске Републике Српске. Други и главни део књиге посвећен је Оружаним снагама БиХ и верској служби у њима, а акценат је стављен на православно душебрижништво, обухватајући чињенице везане за пред- ставнике Српске Православне Цркве (епископе и свештенике) у МО и ОС БиХ. Драган Шућур истиче да није било лако прикупити грађу за главни део моногра- фије (документа, фотографије, периодику), јер је „једну активност војних свеште- ника у ОС БиХ брзо смјењивала друга, остављајући претходне у варљивом сјећању“. Ипак, сачувано је довољно грађе Канцеларије православног душебрижништва, за- тим у архивама епархија Зворничко-тузланске и Бихаћко-петровачке. Јаснију слику дају војна периодика, војни билтени и сајт Министарства одбране, затим фото и писана документација у власништву војних свештеника.

Published

2021-07-08