Путокази Светог Писма

Authors

  • Срећко Петровић

DOI:

https://doi.org/10.7251/CPBFSVO2221075

Abstract

Нова књига Јована Благојевића састављена је из две целине. Први део књиге Библијски путокази сачињен је од кратких прилога на различите теме библијске археологије и културологије. У питању су углавном преведени текстови преузети из Библијског археолошког прегледа (Biblical Archaeology Review) — познатог ча- сописа основаног 1975. године, чији је издавач Библијско археолошко друштво (Biblical Archeology Society), али и из часописа Национална географија (National Geographic), листа Хаарец (Haaretz), као и текстови из библистичких лексикона и приручника, такође и из црквено-богословске периодике.

Downloads

Published

2023-03-19