Vol. 2 No. 2 (2021): ДРУШТВЕНЕ (ДИС)ФУНКЦИЈЕ УМЈЕТНОСТИ: ОД ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЈЕ КА ЕМАНЦИПАЦИЈИ