ПОВЕЉА КРАЉА СТЕФАНА ТОМАША ДУБРОВЧАНИМА КОЈОМ ПОТВРЂУЈЕ ПОВЕЉЕ СВОЈИХ ПРЕТХОДНИКА

Authors

  • Павле Драгичевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/GPB1912063D

Abstract

У раду се анализира повеља босанског краља Стефана Томаша
којом су Дубровчанима потврђене и загарантоване трговачке привилегије и
споразуми склопљени са претходним босанским владарима. Рад садржи текст
на старосрпском и превод на савремени српски језик, те неколико поглавља
у којима се анализирају историјске околности настанка повеље, њен физички
опис, дипломатичке особености, као и поглавље у којем се на сажет начин
објашњавају личности које се помињу у овом документу. Дипломатичка анализа
показала је да се текст повеље у великој мјери ослања на раније споразуме
босанских владара са Дубровником.

Published

2020-06-03