СЕДАМ ПРИЗНАНИЦА СТЈЕПАНА ВУКЧИЋА КОСАЧЕ ДУБРОВЧАНИМА О ПРИМИТКУ НОВЦА ОД КАМАТА И КОНАВОСКОГ ДОХОТКА

Authors

  • Павле Драгичевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/GPB1912095D

Abstract

У раду се анализира седам потврда Стјепана Вукчића Косаче
о пријему новца (експедиторија), које је он у периоду од 1445. до 1466. издавао
властима Дубровачке комуне и на такав начин им изјављивао да је посредством
својих посланика примио новац од камата на основу раније уложеног депозита,
који му је у виду насљедства опоручио његов стриц велики војвода Сандаљ
Хранић Косача. Рад садржи текст наведених докумената на старосрпском и
превод на савремени српски језик, као и одговарајућа поглавља у којима се
детаљније анализирају дипломатичка својства докумената, њихов физички
опис, просопографски подаци особа које су у њима поменуте као и остали
термини наведени у поменутим документима.

Published

2020-06-03